บริการของเรา 
รับทำเว็บไซต์หน่วยงาน สถานศึกษา

G-Good

ค่าบริการจัดทำ

20,000 บาท 

 • ออกแบบจัดทำเว็บไซต์
 • แบนเนอร์สไลด์ 1 แบนเนอร์
 • ผังบุคลากร 10 คน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา
 • หน้าวันสำคัญก่อนเข้าเว็บไซต์
 • หน้าต่างป๊อปอัพ
 • ปุ่มเปลี่ยนขนาดตัวอักษรและโทนสี
 • รองรับหน้าจอมือถือ


ค่าบริการ รายปี

5,000 บาท

 • ระบบบริหารเว็บไซต์ TCMS
 • uัญชีผู้ใช้งาน 5 บัญชี
 • พื้นที่เก็บข้อมูลไฟล์และรูปภาพ 5 GB
 • ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
 • ระบบข้อมูลบุคลากร
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ได้รับการอัพเดทระบบ ฟรี!
 • มีการพัฒนาโมดูลใหม่ให้ใช้งาน
 • ดูแลตลอดอายุการใช้งาน

G-Next

ค่าบริการจัดทำ

25,000 บาท

 • ออกแบบจัดทำเว็บไซต์
 • แบนเนอร์สไลด์ 2 แบนเนอร์
 • ผังบุคลากร 20 คน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา
 • หน้าวันสำคัญก่อนเข้าเว็บไซต์
 • หน้าต่างป๊อปอัพ
 • ปุ่มเปลี่ยนขนาดตัวอักษรและโทนสี
 • รองรับหน้าจอมือถือ


ค่าบริการ รายปี

10,000 บาท

 • ระบบบริหารเว็บไซต์ TCMS
 • uัญชีผู้ใช้งาน 10 บัญชี
 • พื้นที่เก็บข้อมูลไฟล์และรูปภาพ 10 GB
 • ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
 • ระบบข้อมูลบุคลากร
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ได้รับการอัพเดทระบบ ฟรี!
 • มีการพัฒนาโมดูลใหม่ให้ใช้งาน (ฟรี!)
 • ดูแลตลอดอายุการใช้งาน

 

พัฒนาระบบและให้บริการโดย บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด webreadyGO