เว็บเรดดี้โก - webready GO


บริการของเรา 
รับทำเว็บไซต์หน่วยงาน สถานศึกษา

G-Good

ค่าบริการจัดทำ

20,000 บาท 

 • ออกแบบจัดทำเว็บไซต์
 • แบนเนอร์สไลด์ 1 แบนเนอร์
 • ผังบุคลากร 10 คน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา
 • หน้าวันสำคัญก่อนเข้าเว็บไซต์
 • หน้าต่างป๊อปอัพ
 • ระบบช่วยสำหรับการเข้าถึง Accessibility
 • รองรับการแสดงผลบนหน้าจอสมาร์ทโฟน


ค่าบริการ รายปี

5,000 บาท

 • ระบบบริหารเว็บไซต์ TCMS
 • uัญชีผู้ใช้งาน 5 บัญชี
 • พื้นที่เก็บข้อมูลไฟล์และรูปภาพ 5 GB
 • ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
 • ระบบข้อมูลบุคลากร
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ได้รับการอัพเดทระบบ ฟรี!
 • มีการพัฒนาโมดูลใหม่ให้ใช้งาน
 • ดูแลตลอดอายุการใช้งาน

G-Next

ค่าบริการจัดทำ

25,000 บาท

 • ออกแบบจัดทำเว็บไซต์
 • แบนเนอร์สไลด์ 2 แบนเนอร์
 • ผังบุคลากร 20 คน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา
 • หน้าวันสำคัญก่อนเข้าเว็บไซต์
 • หน้าต่างป๊อปอัพ
 • ระบบช่วยสำหรับการเข้าถึง Accessibility
 • รองรับการแสดงผลบนหน้าจอสมาร์ทโฟน


ค่าบริการ รายปี

10,000 บาท

 • ระบบบริหารเว็บไซต์ TCMS
 • uัญชีผู้ใช้งาน 10 บัญชี
 • พื้นที่เก็บข้อมูลไฟล์และรูปภาพ 10 GB
 • ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
 • ระบบข้อมูลบุคลากร
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ได้รับการอัพเดทระบบ ฟรี!
 • มีการพัฒนาโมดูลใหม่ให้ใช้งาน (ฟรี!)
 • ดูแลตลอดอายุการใช้งาน


บริการดูแลเว็บไซต์
wordpress

Basic

เว็บไซต์ทั่วไป

1,000 บาท / เดือน

 • อัพเดทข้อมูล 3 ครั้ง/เดือน
 • แบ็คอัพข้อมูล
Standard

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

2,000 บาท / เดือน

 • อัพเดทข้อมูล 5 ครั้ง/เดือน
 • อัพเดทข้อมูลสินค้าไม่เกิน 10 ชิ้น / เดือน
 • แบ็คอัพข้อมูล